Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci,

prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Občine Škofljica. Naj vas pozdravim spodbudno in toplo, kot sta pozitivno naravnani rumena in zelena barva naše občinske zastave. Vanjo smo vrisali še škurha, ptico Barja, ki nas povezuje z občino Ig na zahodu, medtem ko na vzhodu mejimo na Občino Grosuplje. Drugače pa se naši kraji na severu dotikajo Mestne občine Ljubljana in na jugu končajo ob stiku z Občino Velike Lašče. Nekateri pravijo, da smo mlada občina, saj smo bili ustanovljeni šele leta 1994. Spet drugi nas po velikosti uvrščajo med manjše občine, ker meri naše ozemlje samo 43,3 km2. Mogoče imajo prav, vendar smo mi ponosni tako na naše kraje kot na našo mladost. Naj samo spomnimo, da se je od nastanka občine do danes število prebivalcev povečalo s 5400 na 11.180 (Vir: Statistični urad RS, 1.7.2019), kar nas veseli in obenem izziva, da poskušamo vsem zagotoviti prijetno bivanje. Neposredna bližina Ljubljanskega Barja, sprehajalne poti okrog Orel, prepletanje travnikov in gozdov, ravnica, ki se počasi dviga v hriboviti svet Vrha nad Želimljami in Klade so naravne danosti, ki nam omogočajo bogato sobivanje z naravo. To preprosto naravno lepoto pa dopolnjujejo vaška znamenja in kozolci, cerkve z znamenitimi freskami in grad Lisičje ter stvaritve kiparja Jarma, arhitekta Kvaternika in slikarja Čemažarja. V naših krajih so živeli in ustvarjali tudi nekateri znani Slovenci. Tako se je v Zalogu rodil Janez Nepomuk Primic, ustanovitelj stolice slovenskega jezika v Gradcu, na Škofljici je kar nekaj let živel skladatelj Jože Privšek, v Želimljem pa je župnikoval Fran Saleški Finžgar, pisatelj romana Pod svobodnim soncem. Lepi so naši kraji, imajo zanimivo preteklost in zaslužijo si obetajočo prihodnost, zato se bomo vsi trudili, da bi vam, drage občanke in občani,  zagotovili varno, prijazno in uspešno občino.

Ivan Jordan, župan

Predstavitveni film Občine Škofljica 

  

  

  

Občina Škofljica - uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

Stranke lahko vlagajo vloge v sprejemni pisarni ves poslovni čas organa, to je:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 12.00

__________________________________

Upravna enota Ljubljana,
Krajevni urad Škofljica

tel. 01/366-37-60

V času od 23.12.2019 - 31.12.2019 bo Krajevni urad na Škofljici zaprt 

Delovni čas:
ponedeljek in četrtek: 8.00-12.00, 13.00-15.00
 

 

Zamenjavo osebnih dokumentov 

Zbirni center Reber
(za ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov)

Obvestilo o spremembi uradnih ur krajevnih uradov v času od 23.12.2019 do 31.12.2019

V času božično novoletnih počitnic 2019 na Krajevnem uradu Škofljica ne bo uradnih ur.

»Prevoz na klic« v Škofljici

V občini Škofljica bo od 2. decembra do konca januarja 2020 občanom na voljo storitev »Prevoz na klic«, ki povezuje vsa naselja okoli Škofljice s krajevnim središčem.

Razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini Škofljica

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Škofljica

Obvestilo za uporabnike VOKA - SNAGA

Nepogrešljivih 7 da bomo še naprej najboljši

Načrt javne razsvetljave Občine Škofljica

Načrt javne razsvetljave Občine Škofljica je izdelan v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS 81/2007)

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Kaj so mejice in zakaj so pomembne?

URNIK ZBIRANJA NEVARNIH GOSPODINJSKIH APARATOV IN ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

Za ljudi in prostor v inovativni in napredni regiji

PARKIRNI PROSTOR – OBVESTILO

ob vhodu in izhodu parkirnega prostora pred občinsko stavbo bo v funkciji »varnostna zapornica«

Vse novice