Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti (M/Ž)

Datum: 20.12.2017

Številka: 100-23/2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, UPB3, 65/08, 40/12 - ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) ter ob smiselni uporabi Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) župan Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

 

objavljaJavni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Višji svetovalec za družbene dejavnosti (M/Ž)

 

Podrobnostirazpisa preberite v dokumentu:
Višji svetovalec za družbene dejavnosti (M/Ž)

 

Arhiv razpisov za zaposlitev