Obvestilo o končanem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta - Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve

Datum: 7. 10. 2008
Šifra: 100-78/2008
 


OBVESTILO O USPELEM NATEČAJNEM POSTOPKU


Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve, številka javnega natečaja 100-78/2008, ki je bil dne 5. 9. 2008 objavljen na spletni strani Občine Škofljica in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije,  izbrana kandidatka. 

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije daje mag. Lorena Goričan, telefon 01/360 16 04.  

 

 


        Boštjan  Rigler, univ.dipl.inž.grad.
                       Ž U P A N

Arhiv razpisov za zaposlitev