OBVESTILO O KONČANEM POSTOPKU – JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE ZADEVE IN PROMET

OBVESTILO O KONČANEM POSTOPKU - JAVNI NATEČAJ ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE ZADEVE IN PROMET

Obveščamo vas, da je bil postopek javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, št. javnega natečaja 100-4/2019, z dne, 14. 01. 2019, objavljen na spletni strani Občine Škofljica in na Zavodu RS za zaposlovanje, uspešno zaključen.
Z izbranim kandidatom je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Vsem ostalim kandidatom se za prijavo zahvaljujemo.
Občinska uprava

Št. zadeve: 100-4/2019
Škofljica, 07.05.2019

Arhiv razpisov za zaposlitev