PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU

,

 

 

Organizator prireditve

Vsebina prireditve

Datum

Ura

Lokacija prireditve

 

Interesno združenje Naša Lavrica –
Domoznanska sekcija

Razstava Ljubljansko barje

Od 7. 8. do  7. 9. 2014

Od 7.00
do 20.00

Trgovsko-poslovni center Blatnik na Lavrici

 

 

Ostale prireditve. 

Arhiv dogodkov