PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU

,

Organizator prireditve

Vsebina prireditve

Datum

Ura

Lokacija prireditve

KO ZB NOB
Škofljica

Srečanje članov KO ZB NOB Škofljica, krajanov...

 4. 9. 2014

15.00

Brezje nad Pijavo Gorico

Zbor ob 14. uri pri
GD Pijava Gorica

Interesno združenje Naša Lavrica –
Domoznanska sekcija

Razstava Ljubljansko barje

Od 7. 8. do  7. 9. 2014

Od 7.00
do 20.00

Trgovsko-poslovni center Blatnik na Lavrici

Kulturni večer – Spomin na
pilota Leopolda Ankona

4. 9. 2014

19.00

Društvo upokojen-
cev Škofljica

Merjenje življenjskih funkcij

 4. 9. 2014

9.00

Gasilski dom Pijava Gorica

11. 9. 2014

9.00

Gasilski dom Želimlje

 
Arhiv dogodkov