Družinska kolesarska pot Škofljica, start pri osnovni šoli Škofljica ob 9. uri

Škofljica, 3.9.2011
Družinska kolesarska pot Škofljica
V SOBOTO, 3. 9. 2011 S PRIČETKOM OB 9.00 URI
Potek poti: Start bo pri osnovni šoli
Škofljica, nato bomo kolesarili po cesti
proti Igu do kljuke, levo do Petrola na
Pijavi Gorici, desno na Gmajno do Brezove
noge, kjer bo prvi postanek z igrami.
Nato prečkamo cesto Škofljica - Ig,
do Ižanskega izvira vode, kjer bo drugi
postanek s srečanjem Koliščarjev iz Iga.
Pridružile se nam bodo še kolesarske
družine iz Iga. Pot skupaj nadaljujemo
do Babne Gorice do kmetije Fortuna na
Lavrici, kjer bo tretji postanek s pijačo
in okrepčilom, nato se peljemo nazaj
do Babnogoriške ceste, po Ulici pod
Strahom, Cesti ob Barju, Žagarski ulici,
Bregu, do ceste na Ig, nato do cilja pri
Osnovni šoli Škofljica.
Vabljeni!
Kolesarsko pot si lahko ogledate na:
www.bikemap.net/route/1187453
Arhiv dogodkov