Arhiv novic

Novice

Društvo Ravnovesje vabi na kurentovanje, v četrtek, 21.2.2019

Več o tem...

ZASEBNI VRTEC SMRKOLIN VABI K VPISU

Več o tem...

Škofljica – delovni sestanek županov 3a razvojne osi

Župani 3 A razvojne osi, od Ljubljane do Petrinje, so se v novem mandatnem obdobju 2018-2022, danes prvič sestali na Škofljici. Več o tem...

OBČINA ŠKOFLJICA

PRORAČUN za leti 2019 in 2020 . . SPREJET! Več o tem...

OBVESTILO O VPISU V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Več o tem...

GLASILO OBČINE ŠKOFLJICA - GLASNIK – obvestilo

do imenovanja novega Urednika in Uredniškega odbora Več o tem...

URNIK ZBIRANJA NEVARNIH GOSPODINJSKIH APARATOV IN ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Več o tem...

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

Za ljudi in prostor v inovativni in napredni regiji Več o tem...

Povračilo stroškov volilne kampanje – lokalne volitve 2018

ZAHTEVEK - povračilo stroškov volilne kampanje Več o tem...

REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2018

župan Ivan Jordan, Več o tem...

Zlati kamen 2018

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Več o tem...

Obvestilo o zapori ceste in spremembi trase LPP

zaradi zapore ceste Pijava Gorica – Drenik, bosta začasno ukinjeni postajališči Cesta na Drenik 1 in Cesta na Drenik 2 Več o tem...

NOVO ŽELEZNIŠKO POSTAJALIŠČE LAVRICA

Več o tem...

ŠKOFLJICA, MED NAJBOLJ ZDRAVIMI SLOVENSKIMI OBČINAMI

po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje Več o tem...

PIJAVA GORICA – KANALIZACIJA in VODOVOD

..začetek pripravljalnih del in začetek gradnje s 5.11.2018 Več o tem...

RAZGLAS

KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA, OBČINSKEGA SVETA TER KRAJEVNIH SKUPNOSTI: LAVRICA, PIJAVA GORICA IN ŽELIMLJE Več o tem...

Podpis pogodbe med občino Škofljica in Komunalnimi gradnjami Grosuplje

Župan občine Škofljica gospod Ivan Jordan in direktor Komunalnih gradenj Grosuplje gospod Viktor Dolinšek, sta podpisala pogodbo za 1. fazo kanalizacijskega omrežja v naselju Pijava Gorica. Več o tem...

SKLEP

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalne enote F12-F21 Več o tem...

NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV

September 2018 Več o tem...

Škofljica v mednarodnem vzdušju!

Škofljica je gostila mednarodni delegaciji, prijateljskih občin Zarszyn (Poljska) in Fulianka (Slovaška) v spremstvu njihovih diplomatskih predstavnikov, katerih župani /Ivan Jordan, Andrezej Betelej in Miroslav Leško/so podpisali listino o medsebojnem sodelovanju, ki je osnova za na daljne skupne mednarodne projekte. Več o tem...

PARKIRNI PROSTOR – OBVESTILO

ob vhodu in izhodu parkirnega prostora pred občinsko stavbo bo v funkciji »varnostna zapornica« Več o tem...

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2

Več o tem...

OBVESTILO O SPREMEMBI SEDEŽEV VOLIŠČ

spremeni se lokacija gasilski dom, nova lokacija bo "Skedenj" Pijava Gorica .....ter KS Lavrica in OŠ Lavrica sta v Podružnični šoli Lavrica Več o tem...

Vabilo na slavnostno sejo

V počastitev občinskega praznika, ki ga občina Škofljica praznuje 1. septembra, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na Slavnostni seji Občinskega sveta občine Škofljica, ki bo v soboto, 1. septembra 2018, ob 19. uri v preddverju gradu Lisičje. Več o tem...

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

z javne razgrnitve in javne obravnave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Reber Več o tem...

Javna predstavitev

Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.0 Občinskega v občini Škofljica in Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Škofljica Več o tem...

Dograditev javne kanalizacije in skupinskih priključkov na Babškovi poti na Lavrici

Več o tem...

OBVESTILO NASTANITVENIM OBRATOM

Več o tem...

POSKRBIMO ZA VARNOST OTROK V PROMETU

Več o tem...

NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV

Več o tem...