Arhiv novic

Novice

BOŽIČNI KONCERT MePz Češnje, 30.12.2018

Več o tem...

Vabilo na spominsko prireditev, 13.12.2018

Več o tem...

BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM, 13.12.2018

v večnamenski športni dvorani na Škofljici, od 16. do 18. ure Več o tem...

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

Za ljudi in prostor v inovativni in napredni regiji Več o tem...

Obvestilo o spremembi uradnih ur krajevnih uradov v času božično novoletnih počitnic 2018

Obveščamo vas, da bo v času božično novoletnih počitnic 2018, v obdobju od 24. 12. 2018 do 31. 12. 2018, spremenjen razpored uradnih ur na krajevnih uradih. Več o tem...

Povračilo stroškov volilne kampanje – lokalne volitve 2018

ZAHTEVEK - povračilo stroškov volilne kampanje Več o tem...

Povabilo k oddaji vloge za najem

oglasnega mesta v Večnamenski športni dvorani Škofljica za leto 2019 Več o tem...

REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2018

župan Ivan Jordan, Več o tem...

Zlati kamen 2018

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Več o tem...

Obvestilo o zapori ceste in spremembi trase LPP

zaradi zapore ceste Pijava Gorica – Drenik, bosta začasno ukinjeni postajališči Cesta na Drenik 1 in Cesta na Drenik 2 Več o tem...

NOVO ŽELEZNIŠKO POSTAJALIŠČE LAVRICA

Več o tem...

ŠKOFLJICA, MED NAJBOLJ ZDRAVIMI SLOVENSKIMI OBČINAMI

po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje Več o tem...

PIJAVA GORICA – KANALIZACIJA in VODOVOD

..začetek pripravljalnih del in začetek gradnje s 5.11.2018 Več o tem...

RAZGLAS

KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA, OBČINSKEGA SVETA TER KRAJEVNIH SKUPNOSTI: LAVRICA, PIJAVA GORICA IN ŽELIMLJE Več o tem...

Podpis pogodbe med občino Škofljica in Komunalnimi gradnjami Grosuplje

Župan občine Škofljica gospod Ivan Jordan in direktor Komunalnih gradenj Grosuplje gospod Viktor Dolinšek, sta podpisala pogodbo za 1. fazo kanalizacijskega omrežja v naselju Pijava Gorica. Več o tem...

SKLEP

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalne enote F12-F21 Več o tem...

NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV

September 2018 Več o tem...

Škofljica v mednarodnem vzdušju!

Škofljica je gostila mednarodni delegaciji, prijateljskih občin Zarszyn (Poljska) in Fulianka (Slovaška) v spremstvu njihovih diplomatskih predstavnikov, katerih župani /Ivan Jordan, Andrezej Betelej in Miroslav Leško/so podpisali listino o medsebojnem sodelovanju, ki je osnova za na daljne skupne mednarodne projekte. Več o tem...

PARKIRNI PROSTOR – OBVESTILO

ob vhodu in izhodu parkirnega prostora pred občinsko stavbo bo v funkciji »varnostna zapornica« Več o tem...

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2

Več o tem...

OBVESTILO O SPREMEMBI SEDEŽEV VOLIŠČ

spremeni se lokacija gasilski dom, nova lokacija bo "Skedenj" Pijava Gorica .....ter KS Lavrica in OŠ Lavrica sta v Podružnični šoli Lavrica Več o tem...

Vabilo na slavnostno sejo

V počastitev občinskega praznika, ki ga občina Škofljica praznuje 1. septembra, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na Slavnostni seji Občinskega sveta občine Škofljica, ki bo v soboto, 1. septembra 2018, ob 19. uri v preddverju gradu Lisičje. Več o tem...

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

z javne razgrnitve in javne obravnave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Reber Več o tem...

Javna predstavitev

Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.0 Občinskega v občini Škofljica in Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Škofljica Več o tem...

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE V ZDRAVSTVENEM DOMU ŠKOFLJICA – še sprejema nove paciente

Več o tem...

Dograditev javne kanalizacije in skupinskih priključkov na Babškovi poti na Lavrici

Več o tem...

OBVESTILO NASTANITVENIM OBRATOM

Več o tem...

POSKRBIMO ZA VARNOST OTROK V PROMETU

Več o tem...

NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV

Več o tem...

LPP Obvešča - Začetek prodaje subvencioniranih šolskih vozovnic

Več o tem...