Predpisi

Statut
       Dopolnitev Statuta
* Poslovnik
         Dopolnitev PoslovnikaPRORAČUNI OBČINE ŠKOFLJICA

 

PRORAČUN ZA LETO 2020

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2020


PRORAČUN ZA LETO 2019

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019 
 

PRORAČUN ZA LETO 2018

Odlok o spremembah in doplnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2018
- Rebalans 2018

 

Rebalans 1 Proračuna Občine Škofljica  za leto 2018 

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2018

Predlog sprememb in dopolnitev pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo

 

PRORAČUN ZA LETO 2017 

 Rebalans 1 Proračuna Občine Škofljica  za leto 2017 

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2017 

 

PRORAČUN ZA LETO 2016

Rebalans 2 ODLOK o spremembah in doplnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016

Spremembe proračuna za leto 2016   

Odlok o proračunu za leto 2016

Sprejeti proračun za leto 2016  

PRORAČUN ZA LETO 2015

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2015  

Rebalans 1 proračuna Občine Škofljica za leto 2015

Odlok o proračunu za leto 2015  

Sprejeti proračun za leto 2015  

Kadrovski načrt Občine Škofljica za leta 2015, 2016, 2017  

PRORAČUN ZA LETO 2014

Sprejeti proračun za leto 2014
- Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2014

Predlog proračuna za leto 2014

Kadrovski načrt za leto 2014 in 2015. 

PRORAČUN ZA LETO 2013

Sprejeti proračun 
Sprejete spremembe 1 - 2013

Sprejeti rebalans 1 - 2013 
- Rebalans 1. del
- Rebalans 2. del   

- Proračunska poraba zbirno po področjih porabe, glavnih programih, podprogramih
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Sprejeti rebalans 2 - 2013 

PRORAČUN ZA LETO 2012

Sprejeti proračun
Sprejeti rebalans 1 - 2012 
Sprejeti rebalans  2  - 2012 

Leto 2019 uradne objave in objave v Uradnem listu RS

Leto 2018 uradne objave in objave v Uradnem listu RS

Leto 2017 objave v uradnem listu RS

Leto 2016 objave v uradnem listu RS

Leto 2015 objave v uradnem listu RS

Leto 2014 objave v uradnem listu RS

Leto 2013 objave v uradnem listu RS

Leto 2012 objave v uradnem listu RS

Leto 2011 objave v uradnem listu RS

Leto 2010 objave v uradnem listu RS

Leto 2009 objave v uradnem listu RS

Leto 2008 objave v uradnem listu RS

Leto 2007 objave v uradnem listu RS

Leto 2006 objave v uradnem listu RS

Leto 2005 objave v uradnem listu RS

Leto 2004 objave v uradnem listu RS

Leto 2003 objave v uradnem listu RS

Leto 2002 objave v uradnem listu RS

Leto 2001 objave v uradnem listu RS

Leto 2000 objave v uradnem listu RS

Leto 1999 objave v uradnem listu RS