POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

 

 

ŠOLA:

Osnovna šola Škofljica
Klanec 5, Škofljica
tel. (01) 366-38-13, 366-38-14,fax. (01) 366-38-04

Podružnična šola Lavrica
Kamnikarjeva ulica 6, Škofljica
tel. (01) 366-60-31

Podružnična šola Želimlje
Želimlje 43, Škofljicaf
tel. (01) 366-14-46

VRTEC ŠKOFLJICA:

Enota - vrtec Lavrica
Kamnikarjeva ulica 8, Škofljica
tel. 05 925-20 - 10

Enota - vrtec Škofljica
Mijavčeva ulica 18, Škofljica
tel. (01) 366-61-05

Enota - vrtec Lavrica
Kamnikarjeva ulica 10, Škofljica
tel. (01) 366-60-78

Enota - vrtec Lanovo
Ob potoku 32 a, Škofljica
tel. 01/  366 70 24 

Dislocirana enota Albrehtova
Albrehtova 6, Škofljica
tel. 05 49 64 25

   

ZASEBNI VRTEC SMRKOLIN

Reber pri Škofljici 7, 1291 Škofljica
Tel.št. 01/366-37-10.
 

 

GIMNAZIJA

Gimnazija Želimlje
Želimlje 46, Škofljica
tel. (01) 470-21-00, fax. (01) 470-21-09
 

KNJIŽNICA:

Knjižnica Prežihov Voranc
Enota Škofljica
Ob pošti 29, Škofljica
tel. (01) 308 57 60 (61)

delovni čas:
ponedeljek in torek od 8. do 19. ure
sreda, četrtek in petek od 13. do 19. ure

 

ZAVODI:

Zavod Pelikan
Materinski dom Škofljica
Gumnišče 5, Škofljica
tel. (01) 366-77-21
 

Center Dolfke Boštjančič
Dom Škofljica
Gumnišče 15, Škofljica
tel. (01) 366-81-50, fax. (01) 286-35-47
 

Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik
Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana Vič-Rudnik
tel. (01) 200-21-40 
fax. (01) 251 76 29 

PATRONAŽNA SLUŽBA:

- za območje Škofljice izvajata:
          -  Marija Zalar 
tel. (031) 35-29-50
          -  Tanja Korošec tel. (041) 97-24-12, tanja.korossec@gmail.com

- za območje Lavrice izvaja: 
         - Eva Kovačič tel. 031/ 878 435;   kerevaker@gmail.com

POMOČ NA DOMU:

- pomoč na domu izvaja CSD Ljubljana Vič-Rudnik
socialni oskrbovalki:
Dragica Nađ 
tel. (040) 133-053 tel. (051) 664-984

Nadica Poljanšek
tel: (051) 664-983

ZOBOZDRAVNIK:

Zobna ambulanta, Kristina Vihar
Glonarjeva 4, 1000 Ljubljana

tel. 059 039 000
 

Zobna ordinacija Darinka Marič, dr.dent.med.
Kočevska cesta 25, Škofljica
tel. (01) 366-61-40

ZDRAVNIK:

Nova ambulanta ZD Škofljica
Družinska medicina Mojca Klančar Dolinar dr.med.spec.

Kočevska cesta 25, Škofljica
tel.: 082 059 059

Ordinacija splošne medicine Tatjana Jezerc Križanič, dr. med.

Kočevska cesta 25, Škofljica
tel. (01) 366-31-20

LEKARNA:

LEKARNA LJUBLJANA

Kočevska 25, Škofljica
Tel. 01/23-06-100, 01/360-27-53
Delovni čas lekarne:
od ponedeljka do petka:  od 7. 30 do 19.30 ure
in ob sobotah: od 8.00 do 13.00 ure

  

POŠTA:

Pošta Škofljica
Ob pošti 25, Škofljica
tel. (01) 360-29-10, fax. (01) 360-29-14
delovni čas:
vsak dan od 8. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

POLICIJA:   113 - klicna številka

Policijska postaja LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Tbilisijska ulica 65, Ljubljana
tel. (01) 470-09-60, fax. (01) 256-73-67

ŽELEZNIŠKA POSTAJA:

Železniška postaja Škofljica
Dolenjska cesta 470, Škofljica
tel. (01)291-31-86

ZAVOD ZA GOZDOVE:

Zavod za gozdove Slovenije
Krajevna enota Škofljica - Grosuplje

Mijavčeva ulica 16, Škofljica
tel. (01) 366-82-10, fax. (01) 366-82-14


UPRAVNA ENOTA - KRAJEVNI URAD:

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
Sektor za upravne notranje zadeve
KRAJEVNI URAD ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3, Škofljica
tel. (01) 366-37-60
delovni čas:
ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure

 

GASILCI: 112 - klicna številka

Poveljnik GZ Škofljica: Milan RAJF

 

 GASILSKA ZVEZA ŠKOFLJICA

gzskofljica@gmail.com

Funkcija

 

Ime in priimek

 

Naslov

 

Telefon

 

GSM

 

Poveljnik

 

Milan RAJF

milan.rajf@siol.com

Gumnišče 16

 

3667-725

 

041-211-153

 

Predsednik

 

Simon ČRNE

simon.cer@gmail.com

Orle 7 A

 

3667-032

 

041/384-548

 

 

GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFLJICA
pgdskofljica@siol.net

Funkcija

 

Ime in priimek

 

Naslov

 

Telefon

 

GSM

 

Poveljnik

 

Darko MATJAŽ

darko.matjaz@gmail.com

Glinek 2 d

 

3666-290

 

041/877-541

 

Predsednik

 

Pavel CIGALE

pavel.cigale@siol.net

Glinek 2 b

 

3667-697

 

040/453-015

 GASILSKO DRUŠTVO LAVRICA
gd.lavrica@gmail.com

Funkcija

 

Ime in priimek

 

Naslov

 

Telefon

 

GSM

 

Poveljnik

 

Franc BUH

franc.buh@gmail.com

Ulica 16 maja  14

 

3666-148

 

041/329-641

 

Predsednik

 

Peter ADAMIČ

peteradamic.1@gmail.com

Vrečarjeva ul. 12

 

3667-312

 

051/855-406

 GASILSKO DRUŠTVO ORLE

gasilci.orle1@gmail.com 

Funkcija

 

Ime in priimek

 

Naslov

 

Telefon

 

GSM

 

Poveljnik

 

Jože PODRŽAJ


Orle 28 B

 

366 38 76 

 

031 / 688 787  
Predsednik

 

Franc MLAKAR

mlakar.f@gmail.com

Orle 22

 

3667-520

 

041/360-042

 GASILSKO DRUŠTVO PIJAVA GORICA
pgdpijava@siol.net

Funkcija

 

Ime in priimek

 

Naslov

 

Telefon

 

GSM

 

Poveljnik

 

Tom ŠERJAK

tom.serjak@siol.net

Zagoriška ul. 24

 

3661-940

 

041-323-675

 

Predsednik

 

Andrej PIRC

andrej.pirc@telekom.si

Gasilska ulica 5

 

3661-177

 

041-959-237

 

GASILSKO DRUŠTVO VRH NAD ŽELIMLJAMI
vrh.gasilci@gmail.com

Funkcija

 

Ime in priimek

 

Naslov

 

Telefon

 

GSM

 

Poveljnik

 

Mirko STARC

vrh.gasilci@gmail.com

Vrh 6

 

36 67 950

 

041/ 367-859

 

Predsednik

 

Tom ZAJŠEK

tom.zajsek@gmail.com

Vrh 167 A

 

7873-805

 

041/943-310

 

 

GASILSKO DRUŠTVO ŽELIMLJE
pgd.zelimlje@gmail.com

Funkcija

 

Ime in priimek

 

Naslov

 

Telefon

 

GSM

 

Poveljnik

 

Peter GIOVANI

peter.giovani@siol.net

Želimlje 67

 

3661-376

 

041/715-608

 

Predsednik

 

Vid PODLIPEC

vpodlipec@gmail.com

Želimlje 73 A

 

3661-320

 

041/325-435

 

 

DIMNIKARSKE STORITVE: 

DIMNIKARSKI MOJSTER S.O.S.
Ismet Okić s.p.
Vodmatska ulica 18
tel: 01 542 56 98
      040 747 169