STIK Z UPRAVO OBČINE

Direktor občinske uprave

Marko Podvršnik
Telefon: 360 16 04 
marko.podvrsnik@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Tajnica župana

Darinka Černe
Telefon: 360 16 05
Telefaks: 360 16 10
tajnistvo@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Sprejemna pisarna 

Jelka Pakiž
Telefon: 360 16 00 
jelka.pakiz@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Režijski obrat

Stane Bozja 
Telefon: 360 16 08 
stane.bozja@obcina.skofljica.si

Brigita Škufca
Telefon: 360 16 28
brigita.skufca@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

 

Pravne in splošne dejavnosti

Nataša Koščak
Telefon: 360 16 23 
natasa koscak@obcina.skofljica.si

Metod Hribar
Telefon: 360 16 32 
splosnezadeve@obcina.skofljica.si


Družbene dejavnosti

Martina Vučkovečki
Telefon: 360 16 11
martina.vuckovecki@obcina.skofljica.si

Zdenka Repovž (do nadaljnega odsotna)
zdenka.repovz@obcina.skofljica.si


Društva in civilna zaščita


Telefon: 360 16 00
obcina@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Urejanje prostora - varstvo okolja 

Katja Krivec
Telefon: 360 16 29
katja.krivec@obcina.skofljica.si

---------------------------------------------

Investicije in komunala

Gabrijela Golob
Telefon: 360 16 27
gabrijela.golob@obcina.skofljica.si

Zlatko Pečar
Telefon: 360 16 14
zlatko.pecar@obcina.skofljica.si

Karmen Vidmar Kramberger
Telefon: 360 16 13
karmen.vidmar@obcina.skofljica.si


--------------------------------------------

Finance in računovodstvo

Bojana Košiček Pergar 
Telefon: 360 16 16 
bojana.pergar@obcina.skofljica.si

Sabina Zajc
Telefon: 360 16 30 
racunovodstvo@obcina.skofljica.si

 

--------------------------------------------

Analitik

Mojca Verščaj
Telefon: 360 16 17
mojca.verscaj@obcina.skofljica.si

--------------------------------------------

Gospodarstvo, podjetništvo, turizem in kmetijstvo 


Telefon: 360 16 00
obcina@obcina.skofljica.si