KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PIJAVA GORICA

Občni zbor KUD Pijava Gorica

VABILO !

 KUD Pijava Gorica vabi člane KUD-a  na redni letni občni zbor članov , ki bo v četrtek 17. januarja ob 19.00 uri v Skednju na Pijavi Gorici. Predlagan dnevni red:

1. Poročilo društva za leto 2012

2. Finančno poročilo za leto  2012 in finančni načrt za leto 2013

3. Program društva za leto 2013

4. Izvolitev novega vodstva in organov društva

5. Razno


Predsednica društva:


Jelka Janež TAVČAR