TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA

Pohod po Svarunovi poti

Vabimo vas na Svarunovo pot, kadarkoli imate čas, ker je pot  dobro označena in ima tudi table z opisanimi znamenitostmi. 


Začetek poti je na Škofljici,  poleg zadnje postaje LPP 3 b ali 3 g.
Pot je dolga 23 km, pot lahko prilagodite svojim željam in si jo poljubno  skrajšate.

Prospekte dobite v  gostilnah v občini: Gostilna Petkovšek Škofljica, Gostilna Strah Škofljica, Gostilna Čot Pijava Gorica, Pizzerija Ona Škofljica, Pizzerija Arkada Škofljica.

Na Svarunovi poti spoznate gričevnato, kraško pokrajino,

dolino  Želimeljščice in  Ljubljansko barje.

 V bližnji okolici Ljubljane se srečate z zaščitenimi rastlinami (rezika, Loeselova grezovka, močvirska logarica, širokolistni rogoz) in  živalmi (rjavi medved)

 s kulturnim spomenikom državnega pomena (cerkev sv. Simona in Jude na Pijavi Gorici), z  arhitekturo  stanovanjskih hiš  in naselij

ter  gostoljubnimi  ljudmi.

 

Gasilski domovi: Škofljica, Vrh nad Želimljami, Želimlje, Pijava Gorica.

Spomeniki NOB:  Škofljica, Zalog, Brezje nad Pijavo Gorico

Kozolci:  Robežnikov, Ruskov, Padarjev,  Balantov

Furmanska hiša : Juvančeva hiša Želimlje

Kašče:  Gorenje Blato, Želimlje

Gradič : Namršelj, Želimlje

Cerkve: sv. Cirila  in Metoda na Škofljici,

sv. Duha na Gumnišču, sv. Štefan v Smrjenju, 

Sv. Primoža in Felicijana  na Gradišču, 

sv. Petra na Vrhu nad Želimljami,

sv. Vida v Želimljah, 

sv. Simona in Jude na Pijavi Gorici.


Povezava: Učna pot  Zalog (drevesne vrste), 

Pijavška barjanska pot (barjanske rastline).