TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFLJICA

Razstava: Orle, zibleka ljubljansek butarice

Orle,  zibelka ljubljanske butarice

 

 

r a z s t a v a

 

21.3.15 do 6.4.2015 

v Gostilnici Orle

Razstava na ogled vsak dan: 10:00 – 22:00

 

 

Najstarejša "ljubljanska butarica" datira v leto 1906. Izdelal jo je Tone Vrečar z Orel. 

Oblance je imela prepognjene na "mašnico", imenovala pa se je "žegenček".

 

Ljubljanska butarica je izdelana iz značilnih, okrasnih lesnih oblancev, lahko tudi nekaj svežega zelenja. Razvojno je ta butarica najmlajša in je bila že od vsega začetka namenjena prodaji. Med seboj se ljubljanske cvetne butarice razlikujejo po načinu pletenja:  na obročke, spirale, kvadratke ter po načinu prepogibanja lesnih oblancev: na mašnice,na špičke. Ljubljanska butarica je posebnost med cvetnimi butaricami tudi v evropskem  merilu.

 

facebook.com/pages/Turistično-društvo-Škofljica/209594079189544