DRUŠTVO VAŠKA INTERESNA SKUPNOST GRADIŠČE

vabilo na občni zbor članov društva

Društvo vaška interesna skupnost Gradišče vabi vse člane in tudi ostale, ki bi to želeli postati na občni zbor . Le ta bo, v društveni sobi pri kozolcu 27.03.2015 ob 18,30 uri.

Pregledali bomo delo preteklega leta in naredili plan za leto 2015. Dobrodošli vsi predlogi, vaša mnenja in pobude.

Po uradnem delu pa lepo vabljeni še na druženje in klepet.

vabi IO Društva vaška interesna skupnost Gradiššče