DRUŠTVO VAŠKA INTERESNA SKUPNOST GRADIŠČE

Vabilo na zbor članov Vaške interesne skupnosti Gradišče

Društvo vaška interesna skupnost Gradišče vabi vse člane in nečlane na zbor, ki bo v soboto; 17.03 2012 ob 18 uri, v prostorih društva ( pri kozolcu), Gradišče I/62.
Pregledali bomo delo društva  in poročila za leto 2011, izvolili nove člane v organe društva, ter podali predloge aktivnosti  za leto 2012. Po zboru članov bo druženje ob prijetnem klepetu.
Vabljeni!


predsednik: Branko Križ