Občinski načrt zaščite in reševanja

Civilna zaščita

    dežurna številka štaba:
     
01/ 360 16 21

 

Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Škofljica

 Lokacije avtomatskih defibrilatorjev v občini Škofljica:
 

OBJEKT

NASLOV

 

OBČINA ŠKOFLJICA

Šmarska cesta 3, Škofljica

v avli, ob stopnišču

ŠPORTNA DVORANA
    ŠKOFLJICA

Ob potoku 8, Škofljica

na recepciji

PGD ŠKOFLJICA

Šmarska cesta 3, Škofljica

v intervencijskem vozilu

Dom starejših Škofljica

Ob potoku 11, Škofljica

v ambulanti

PGD LAVRICA

Vrečarjeva ulica 1

v intervencijskem vozilu

PGD ŽELIMLJE

Želimlje 82, Škofljica

v intervencijskem vozilu

PGD VRH

Vrh 15

omarica na gasilskem domu

VAŠKA SKUPNOST GRADIŠČE

pri hiši št. Gradišče I/62

na hodniku

PGD PIJAVA GORICA

Gasilska ulica 3

v intervencijskem vozilu

družba PIGO D.O.O

Prijateljeva ulica 11

v pisarni (vhod je možen tudi skozi frizerski salon)
tel. (041 71 55 77 )

 

 Člani in članica štaba civilne zaščite (CZ) so:

   

Poveljnik CZ:  CIRIL MARTINC (tel. 051 641 238) 
Namestnik poveljnika: MILAN RAJF (tel. 041 211 153) 
Namestnik poveljnika in vodja za področje požarne varnosti: PETER GIOVANI (tel. 715 608) 
Vodja za področje informacijske podpore: STANE BOZJA (tel. 041 514 966) 
Vodja za področje tehničnega reševanja: JURE ŽGAJNAR 
Vodja za področje veze, kurirske službe: TADEJ MEZEK 
Vodja zapodročje zaklonišča: JANEZ MARTINC
Vodja ekipe prve pomoči: GABRIJELA MARGUČ  

******************************************************* 

Sile za zaščito, reševanje in pomoč v občini so:

  - prostovoljne 

-          - poklicne reševalne službe,

-          - Civilna zaščita in 

-          druge organizacije, ki se glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v sistem zaščite in reševanja.

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita (v nadaljevanju: CZ) obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje še poteka. Enote in službe CZ se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe CZ se lahko med seboj združujejo v večje sestave.

 Ukvarja se s tistimi nesrečami, ki jih povzročijo naravne in druge NENADZOROVANE sile, in ki zaradi izrednega obsega in izredne intenzivnosti lahko ogrozijo zdravje in življenja večjega števila ljudi ter varnost premoženja in drugih dobrin.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

Celoten sistem postopkov ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, je natančno opredeljen in razdelan v občinskih načrtih zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč.

Načrti ob tem vsebujejo tudi vse pomembnejše informacije o zaščitno-reševalnih službah, enotah, članih CZ, o podjetjih in firmah, s kateri ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju del v primeru nesreč, načrti prav tako opredeljujejo postopke obveščanja medijev in javnosti.

Ali želite tudi vi sodelovati ? 

Ste občan ali občanka naše občine? Bi želeli sodelovati v sistemu zaščite in reševanja?

Vabimo vas, da se zglasite na občini, kjer bomo poiskali področje, ki vas zanima in bomo glede na vaše znanje in izkušnje našli najprimernejše področje za vaš prispevek k zaščiti in reševanju.

Vabimo vas tudi k vpisu novih članov in članic v prostovoljna gasilska društva. Seznam prostovoljnih gasilskih enoti je na povezavi .

S skupnimi močmi lahko ublažimo posledice potencialnih naravnih in drugih nesreč, vsekakor  pa si želimo, da do njih sploh ne bi prišlo.