PREDSTAVITEV
KNJIŽNICE ŠKOFLJICA

knjiznica_predstavitev.png

Prve oblike knjižničarstva na Škofljici segajo v leto 1969, ko je ga. Tončka Grat z velikim navdušenjem začela postopoma, vendar zelo uspešno razvijati amatersko knjižnico. Leta 1990 je Knjižnica Škofljica postala profesionalna enota matične Knjižnice Prežihov Voranc, s čimer je dobila nov zagon. Pomemben korak k razvoju knjižnice je bila prav gotovo preselitev v nove sodobno opremljene prostore, ki knjižnici omogočajo izvajanje kulturno informacijskih nalog. Z ustanovitvijo enotnega javnega zavoda je postala del mreže Mestne knjižnice Ljubljana in je ena izmed zelo uspešnih 37 knjižnic znotraj Mestne knjižnice Ljubljana ter deluje na območju knjižnične mreže Knjižnice Prežihov Voranc.

Knjižnica Škofljica se nahaja v središču kraja, na ulici Ob pošti 29, v zgornjem nadstropju stavbe trgovine Tuš. Prostorna, sodobno urejena knjižnica obsega 340 m² in ponuja 28.000 enot knjižničnega gradiva. V hitro razvijajočem se kraju jo dnevno obišče preko 150 uporabnikov, z dejavnostmi in prireditvami je aktivno vpeta v kulturno življenje občine Škofljica. Ima ločen kotiček za mlade bralce in čitalniški oddelek za mirno pregledovanje knjig, revij in časopisov; glasbo lahko poslušate na predvajalniku zgoščenk. Uporabnikom je omogočen dostop do spleta in urejevalnika besedil ter nekaterih uporabnih digitalnih podatkovnih zbirk (COBISS, IUS-INFO, GV IN, EBSCO, Grove music online, Oxford art online...).

Knjižnica Škofljica sodi med splošne knjižnice, zato s svojo dejavnostjo skuša zadovoljiti potrebe in želje vseh starostnih in interesnih skupin, po knjižnično informacijskih storitvah.  Knjižnica ima prosti dostop, tako da si gradivo lahko izberete sami ali s strokovno pomočjo:
•Leposlovne knjige v slovenskem in tujem jeziku, ob katerih se sprostite in duhovno bogatite.
•Strokovne in poljudnoznanstvene knjige, ki bodo odgovorile na vprašanja, ki se vam porajajo pri delu in študiju.
•CD-plošče za otroke in odrasle, zvočni DVD
•CD-ROM
•Filme in risanke-VHS, DVD
•Različne jezikovne tečaje
•Revije in časopise
•Igrače

Dodatne dejavnosti v enoti Škofljica:
•Ure pravljic so vsak torek od oktobra do aprila ob 17.30 uri 
•Izvajamo pravljične ure za vrtce
•Knjižni klub poteka vsako zadnjo sredo v mesecu.
•Mesečno organiziramo fotografske, slikarske razstave …
•O literarnih večerih, potopisnih, strokovnih predavanjih ipd. vas obveščamo sproti na vabilih, spletni strani MKL in v lokalnih medijih 
•Igralne urice za najmlajše obiskovalce v lepo urejenem igralnem kotičku. 
•Mesečne knjižne uganke.
•Projekti z mladimi:  Rastem s knjigo in Ciciuhec- predšolska bralna značka.
•Izvajamo knjižno in knjižnično vzgojo. 
•Odgovarjamo na vprašanja o iskanju po bazi COBISS.

Seznam knjižnih novosti in vabila na prireditve (pravljične ure, knjižni klubi, predavanja, delavnice …) si lahko ogledate tudi na internetnih straneh www.skofljica.si  in www.lavrica.si

Knjižnica je odprta ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 8.00 do 19.30 ter ob četrtkih od 12.30 do 19.30 ure.

Za vse informacije lahko pokličete na telefon: 
01/ 366-30- 44, 01/366-36-16
Faks: 01/366-30-43
E-pošta: skofljica@mklj.si
Spletni naslov: www.mklj.si

 

Vljudno vabljeni!

 


 

Vodja enote Knjižnice Škofjlica
 Alma Vidmar-Mederal