Arhiv novic

Novice

Popolna zapora - Gumnišče

Obveščamo vas, da bo Občina Škofljica v sredo 31.7.2019 pričela z gradbenimi deli sanacije brežine in ureditve odvodnjavanja javne poti JP 904171 v naselju Gumnišče na odseku od hišne št. Gumnišče 9 do Gumnišče 19a. Več o tem...

Popolna zapora – Gradišče XIV

Obveščamo vas, da bo Občina Škofljica v sredo 31.7.2019 pričela z gradbenimi deli sanacije vozišča in ureditve odvodnjavanja javne poti JP 904273 v naselju Gradišče na odseku od hišne št. Gradišče XIV 22 do Gradišče XIV 40 Več o tem...

Občinsko glasilo GLASNIK - obvestilo

Sporočamo vam, da je sestavljen novi uredniški odbor GLASNIKA Več o tem...

Delna zapora ceste - Zalog

Obveščamo, da bo investitor Občina Škofljica v sredo 26.6.2019 pričel z gradbenimi deli vezanimi na sanacijo cestišča pri hišnih številkah Klanec 15 in Klanec 15a. V času gradbenih del do 31.7.2019 je predvidena popolna zapora javne poti JP 904151 med 06.00 in 20.00 uro. Več o tem...

Obvestilo o spremembah uradnih ur krajevnih uradov v času dopustov

V obdobju od 24.6.2019 do 31.8.2019 ne bo uradnih ur na Krajevnem uradu Škofljica Več o tem...

NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV - junij 2019

Več o tem...

PIJAVA GORICA – podaljšanje zapore cest

zaradi izgradnje kanalizacije in vodovoda, predvidoma do 31. 8. 2019 Več o tem...

Delna zapora ceste - Gradišče

Več o tem...

Podpis pisma o nameri

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje so podpisale pismo o nameri o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Več o tem...

OBVESTILO ZOBNE ORDINACIJE

Zobozdravstvena ambulanta ZD Grosuplje, enota Škofljica, je na letnem dopustu od 8.7.2019 do 30.7.2019. Več o tem...

Spremenjen prometni režim krožišča pri OŠ Škofljica

predvidoma od 23. 4. do 22. 8. 2019 Več o tem...

Načrt javne razsvetljave Občine Škofljica

Načrt javne razsvetljave Občine Škofljica je izdelan v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS 81/2007) Več o tem...

Preureditev začasnega krožnega križišča pri OŠ Škofljica v stalno krožno križišče

Zaradi gradbenih del za preureditev začasnega krožnega križišča pri OŠ Škofljica v stalno krožno križišče bo na naslednjih odsekih državnih cest G2-106, odsek 0206 Škofljica od km 0,419 do km 0,520, na odseku 0261 Škofljica-Rašica od km 0,000 do km 0,132 ter na R3-728, odsek 1148 Škofljica – Rašica od km 0,000 do km 0,300 vzpostavljen spremenjen prometni režim. Več o tem...

ČISTILNA AKCIJA 2019

V soboto, 6. aprila 2019, je potekala v občini Škofljica že tradicionalna Čistilna akcija. Več o tem...

Čebelarsko društvo Škofljica vabi na dan odprtih vrat

Več o tem...

PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFLJICA ZA LETO 2018

Več o tem...

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Kaj so mejice in zakaj so pomembne? Več o tem...

Škofljica – delovni sestanek županov 3a razvojne osi

Župani 3 A razvojne osi, od Ljubljane do Petrinje, so se v novem mandatnem obdobju 2018-2022, danes prvič sestali na Škofljici. Več o tem...

GLASILO OBČINE ŠKOFLJICA - GLASNIK – obvestilo

do imenovanja novega Urednika in Uredniškega odbora Več o tem...

URNIK ZBIRANJA NEVARNIH GOSPODINJSKIH APARATOV IN ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Več o tem...

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

Za ljudi in prostor v inovativni in napredni regiji Več o tem...

Povračilo stroškov volilne kampanje – lokalne volitve 2018

ZAHTEVEK - povračilo stroškov volilne kampanje Več o tem...

REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2018

župan Ivan Jordan, Več o tem...

Zlati kamen 2018

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Več o tem...

Obvestilo o zapori ceste in spremembi trase LPP

zaradi zapore ceste Pijava Gorica – Drenik, bosta začasno ukinjeni postajališči Cesta na Drenik 1 in Cesta na Drenik 2 Več o tem...

NOVO ŽELEZNIŠKO POSTAJALIŠČE LAVRICA

Več o tem...

ŠKOFLJICA, MED NAJBOLJ ZDRAVIMI SLOVENSKIMI OBČINAMI

po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje Več o tem...

PIJAVA GORICA – KANALIZACIJA in VODOVOD

..začetek pripravljalnih del in začetek gradnje s 5.11.2018 Več o tem...

RAZGLAS

KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA, OBČINSKEGA SVETA TER KRAJEVNIH SKUPNOSTI: LAVRICA, PIJAVA GORICA IN ŽELIMLJE Več o tem...

Podpis pogodbe med občino Škofljica in Komunalnimi gradnjami Grosuplje

Župan občine Škofljica gospod Ivan Jordan in direktor Komunalnih gradenj Grosuplje gospod Viktor Dolinšek, sta podpisala pogodbo za 1. fazo kanalizacijskega omrežja v naselju Pijava Gorica. Več o tem...