Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci,

prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Občine Škofljica. Naj vas pozdravim spodbudno in toplo, kot sta pozitivno naravnani rumena in zelena barva naše občinske zastave. Vanjo smo vrisali še škurha, ptico Barja, ki nas povezuje z občino Ig na zahodu, medtem ko na vzhodu mejimo na Občino Grosuplje. Drugače pa se naši kraji na severu dotikajo Mestne občine Ljubljana in na jugu končajo ob stiku z Občino Velike Lašče. Nekateri pravijo, da smo mlada občina, saj smo bili ustanovljeni šele leta 1994. Spet drugi nas po velikosti uvrščajo med manjše občine, ker meri naše ozemlje samo 43,3 km2. Mogoče imajo prav, vendar smo mi ponosni tako na naše kraje kot na našo mladost. Naj samo spomnimo, da se je od nastanka občine do danes število prebivalcev povečalo s 5400 na 11.180 (Vir: Statistični urad RS, 1.7.2019), kar nas veseli in obenem izziva, da poskušamo vsem zagotoviti prijetno bivanje. Neposredna bližina Ljubljanskega Barja, sprehajalne poti okrog Orel, prepletanje travnikov in gozdov, ravnica, ki se počasi dviga v hriboviti svet Vrha nad Želimljami in Klade so naravne danosti, ki nam omogočajo bogato sobivanje z naravo. To preprosto naravno lepoto pa dopolnjujejo vaška znamenja in kozolci, cerkve z znamenitimi freskami in grad Lisičje ter stvaritve kiparja Jarma, arhitekta Kvaternika in slikarja Čemažarja. V naših krajih so živeli in ustvarjali tudi nekateri znani Slovenci. Tako se je v Zalogu rodil Janez Nepomuk Primic, ustanovitelj stolice slovenskega jezika v Gradcu, na Škofljici je kar nekaj let živel skladatelj Jože Privšek, v Želimljem pa je župnikoval Fran Saleški Finžgar, pisatelj romana Pod svobodnim soncem. Lepi so naši kraji, imajo zanimivo preteklost in zaslužijo si obetajočo prihodnost, zato se bomo vsi trudili, da bi vam, drage občanke in občani,  zagotovili varno, prijazno in uspešno občino.

Ivan Jordan, župan

Predstavitveni film Občine Škofljica 

  


  

Občina Škofljica - uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

Stranke lahko vlagajo vloge v sprejemni pisarni ves poslovni čas organa, to je:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 12.00

__________________________________

Upravna enota Ljubljana,
Krajevni urad Škofljica

tel. 01/366-37-60

 

Delovni čas:
ponedeljek in četrtek: 8.00-12.00, 13.00-15.00
 

 

Zamenjavo osebnih dokumentov 

Zbirni center Reber
(za ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov)

NAJBOLJ PRIVLAČNI KRAJI SLOVENIJE ZA BIVANJE

Na spletni strani Zlati kamen je objavljena analizirala krajev, ki so v Sloveniji najbolj privlačni za bivanje ter priseljevanje oseb v obdobju 5. let. Na prvo mesto se je uvrstila Škofljica.

ZASEBNI VRTEC SMRKOLIN - VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021

Dve tretji mesti kadetov in starejših dečkov ŠRD Škofljica v slovaškem Prešovu

Prvi vikend v mesecu januarju novega leta 2020 je bil tekmovalno aktiven za dve mlajši selekciji (kadeti in starejši dečki) Športno Rokometnega društva Škofljica, saj so oboji predstavljali klubske barve na mednarodnem turnirju v slovaškem Prešovu.

SNAGA - obvestilo o novem urniku praznjenja kontejnerjev

Popolna zapora ceste na Orlah

Obveščamo vas, da je Občina Škofljica pričela z gradbenimi deli izgradnje vodohrana in dela vodovodnega omrežja na Orlah. Dela se bodo izvajala predvidoma do 31.3.2020, dnevno med 7.00 in 17.00 uro.

»Prevoz na klic« v Škofljici

V občini Škofljica bo od 2. decembra do konca januarja 2020 občanom na voljo storitev »Prevoz na klic«, ki povezuje vsa naselja okoli Škofljice s krajevnim središčem.

Obvestilo za uporabnike VOKA - SNAGA

Nepogrešljivih 7 da bomo še naprej najboljši

Načrt javne razsvetljave Občine Škofljica

Načrt javne razsvetljave Občine Škofljica je izdelan v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS 81/2007)

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Kaj so mejice in zakaj so pomembne?

URNIK ZBIRANJA NEVARNIH GOSPODINJSKIH APARATOV IN ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Vse novice