Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci,

prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Občine Škofljica. Naj vas pozdravim spodbudno in toplo, kot sta pozitivno naravnani rumena in zelena barva naše občinske zastave. Vanjo smo vrisali še škurha, ptico Barja, ki nas povezuje z občino Ig na zahodu, medtem ko na vzhodu mejimo na Občino Grosuplje. Drugače pa se naši kraji na severu dotikajo Mestne občine Ljubljana in na jugu končajo ob stiku z Občino Velike Lašče. Nekateri pravijo, da smo mlada občina, saj smo bili ustanovljeni šele leta 1994. Spet drugi nas po velikosti uvrščajo med manjše občine, ker meri naše ozemlje samo 43,3 km2. Mogoče imajo prav, vendar smo mi ponosni tako na naše kraje kot na našo mladost. Naj samo spomnimo, da se je od nastanka občine do danes število prebivalcev povečalo s 5400 na 11.180, kar nas veseli in obenem izziva, da poskušamo vsem zagotoviti prijetno bivanje. Neposredna bližina Ljubljanskega Barja, sprehajalne poti okrog Orel, prepletanje travnikov in gozdov, ravnica, ki se počasi dviga v hriboviti svet Vrha nad Želimljami in Klade so naravne danosti, ki nam omogočajo bogato sobivanje z naravo. To preprosto naravno lepoto pa dopolnjujejo vaška znamenja in kozolci, cerkve z znamenitimi freskami in grad Lisičje ter stvaritve kiparja Jarma, arhitekta Kvaternika in slikarja Čemažarja. V naših krajih so živeli in ustvarjali tudi nekateri znani Slovenci. Tako se je v Zalogu rodil Janez Nepomuk Primic, ustanovitelj stolice slovenskega jezika v Gradcu, na Škofljici je kar nekaj let živel skladatelj Jože Privšek, v Želimljem pa je župnikoval Fran Saleški Finžgar, pisatelj romana Pod svobodnim soncem. Lepi so naši kraji, imajo zanimivo preteklost in zaslužijo si obetajočo prihodnost, zato se bomo vsi trudili, da bi vam, drage občanke in občani,  zagotovili varno, prijazno in uspešno občino.

Ivan Jordan, župan

Predstavitveni film Občine Škofljica 

  

  

Občina Škofljica - uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 12.00

Stranke lahko vlagajo vloge v sprejemni pisarni ves poslovni čas organa, to je:

Ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00, 15.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 12.00

__________________________________

Upravna enota Ljubljana,
Krajevni urad Škofljica

tel. 01/366-37-60

24. 6. 2019 do 31. 8. 2019  ZAPRTO

Zamenjavo osebnih dokumentov 

Zbirni center Reber
(za ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov)

Vabilo - SLAVNOSTNA SEJA

Vljudno Vas vabimo, da se nam v počastitev občinskega praznika pridružite na SLAVNOSTNI SEJI, 2.9.2019, ob 19.uri

Začel je veljati nov Statut in Poslovnik

Občine Škofljica in sicer z dnem, 11. 8. 2019

Popolna zapora - Gumnišče

Obveščamo vas, da bo Občina Škofljica v sredo 31.7.2019 pričela z gradbenimi deli sanacije brežine in ureditve odvodnjavanja javne poti JP 904171 v naselju Gumnišče na odseku od hišne št. Gumnišče 9 do Gumnišče 19a.

Popolna zapora – Gradišče XIV

Obveščamo vas, da bo Občina Škofljica v sredo 31.7.2019 pričela z gradbenimi deli sanacije vozišča in ureditve odvodnjavanja javne poti JP 904273 v naselju Gradišče na odseku od hišne št. Gradišče XIV 22 do Gradišče XIV 40

Občinsko glasilo GLASNIK - obvestilo

Sporočamo vam, da je sestavljen novi uredniški odbor GLASNIKA

Obvestilo o spremembah uradnih ur krajevnih uradov v času dopustov

V obdobju od 24.6.2019 do 31.8.2019 ne bo uradnih ur na Krajevnem uradu Škofljica

NOVICE IZ OBČINSKIH PROSTOROV - junij 2019

PIJAVA GORICA zapora ceste

zaradi izgradnje kanalizacije in vodovoda, predvidoma do 31. 8. 2019

Podpis pisma o nameri

Občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje so podpisale pismo o nameri o ustanovitvi organa skupne občinske uprave

OBVESTILO ZOBNE ORDINACIJE

Zobozdravstvena ambulanta ZD Grosuplje, enota Škofljica, je na letnem dopustu od 8.7.2019 do 30.7.2019.

Vse novice