Vaška skupnost Lanišče

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)